I-kvadranten

Denna sida tar upp hur du kan bygga en eller flera pengamaskiner där dina pengar eller tillgångar skapar passiva inkomster utan att du behöver närvara i någon större omfattning. Det handlar om att vara ledare för sina pengar.

Nedan beskriver jag mina olika pengamaskiner som jag bygger. Jag testar mig fram på vissa områden och på vissa områden så väljer jag att ta rygg på strategier från framgångsrika människor inom området pengar.


Pension

Eftersom jag är 42 år gammal ser jag en placeringshorisont på 13 år som en rätt kort tid. Min bortre gräns att vara ekonomisk fri är vid 55. Jag bygger detta genom att investera i mina egna pensioner.


Löneväxling

Idag sker min största månatliga investering genom löneväxling. Jag väljer att inte betala någon större statlig skatt på min lön. Min grundplan är att ta ut 37.000 i månaden. Min lön utöver detta löneväxlar jag i samarbete med min arbetsgivare.

För att inte behöva lägga för mycket tid på denna investering så följer jag Ray Dalios plan för en allvädersportfölj. Jag har gjort en lite annan balansering då dagens låga ränteläge inte gör det intressant att investera i långa räntepapper. Istället har jag en balansering mellan ädelmetaller, råvaror, aktier (olika marknader) och långa räntor. Jag rebalanserar med mina månatliga insättningar för att hålla min grundplan i allvädersportföljen.

Jag lägger max en timme i månaden för att hantera denna investering.


Tjänstepensioner

Jag har ett par tjänstepensioner från tidigare anställningar. Dessa väljer jag att placera i indexfonder med spridning på stora delar av världens marknader. 

Jag kommer inte att göra några förändringar i dessa placeringar, med undantag om vi får en rejäl sättning i ekonomin. Min tro är att vi under 2017 kommer att får en rejäl kris i världsekonomin. Jag vet inte vad den utlösande faktorn kan vara, men jag väljer att vara uppdaterad varje dag för att kunna ta aktion.


PPM

Ett sätt som alla kan börja bygga sin första pengamaskin är att ta ansvar för sin egen pension. En del av dem allmänna pensionen, PPM, är din att förvalta på bästa sätt.


Mer information kommer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar