Mål 2017

Här följer mina mål för 2017 för att jag skall hålla vägen mot min vision "att leva ett liv i full frihet med optimal hälsa".

Den andra delen i min vision är "att bidra till andra och att lämna ett positivt arv till kommande generationer". Detta vill jag uppnå genom mitt varande och att dela med mig av insikter och möjligheter.

Full frihet 

 

Delar upp denna del i ett par undergrupper.

Ekonomisk frihet

Det långsiktiga målet är att skapa minst tre av varandra oberoende inkomstkällor. Dessa inkomstkällor skall ha en möjlighet att bli 100% passiva. Utöver detta skall jag bygga min pengamaskin.
 1. Nå 1 000 000 kr i nettoinkomst från B-kvadranten.
 2. Nå 150 000 kr i nettoinkomst från I-kvadranten.

Språklig frihet

Målet är att lära mig ett språk per år flytande. Mitt sätt att mäta flytande är när jag kan kommunicera fritt både i tal och skrift samt att jag känner mig redo att gå upp på scen och hålla föredrag på detta språk.
 1. Engelska flytande (börjar nästan från flytande)
 2. Tyska flytande (börjar med grundläggande kunskaper)

Rörelsefrihet

Denna del hör ihop med att jag idag äger tillgångar som gör att jag är låst till en geografisk adress. Detta ger mig inte full frihet.
 1. Färdigställa hus och trädgård.
 2. Leva minimalistiskt (När jag bara har tillgångar som servar mig) 


Optimal hälsa


I denna del sätter jag mål som passar in på mitt sätt att se på optimal hälsa. För min del gäller att bli och förbli ultra fit.


Träning 

Jag har som mål att träna så att jag svettas varje dag.
 1. Springa ett Marathon under fyra timmar. 
 2. Ha en fysisk kropp som servar mig i allt jag vill göra.

Kost och näring 
Äta en kost som servar mig för att må optimalt. 

Detta tillsammans med en optimal sammansättning av näringstillskott skall skapa följande mål.


 1. Nå och bibehålla min idealvikt 80 kg.
 2. Rätt nivå och balans mellan fettsyror (Omega 3, 6, 9).
 3. Optimal nivå på essentiella näringsämnen.
Utmaningen är att hitta ett sätt att mäta tredje punkten. Punkt ett och två enkla att mäta.
  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar