söndag 5 april 2015

Löneväxling - bästa sättet att bygga sin pengamaskin

Du är själv ansvarig för att bygga din pengamaskin så att du inte är beroende av samhället för att lösa inkomster vid sjukdom eller ålderdom. Det är bara så det är och det är inte idé att gnälla. Det är bara att gilla läget och "spela bollen som den ligger."

Allt mer ansvar läggs på individen att lösa sina inkomster. Det är inte några politikers fel att det är så. Det är vi själva som har satt oss i denna situation genom att inte tillvarata våra exportframgångar som byggdes upp från 50-talet och framåt. De senaste 20 åren har vi tappat som framgångsrik exportnation.

Du har två val. Antingen gnäller du över situationen eller så är du ansvarig och hittar lösningar för situationen. Det är ditt val.

Löneväxling

Jag tycker att det bästa sättet att snabbt bygga upp en pengamaskin för sig själv, eller sin familj om ni är flera, är att använda löneväxling. 

Avdragsutrymmet för privata pensionsförsäkringar är marginellt, det är helt enkelt ingen idé att använda detta.

Som vårt skattesystem på tjänster (läs lön) ser ut idag finns det ingen anledning att ta ut en lön över 39 000 kr i månaden (inklusive förmåner som fri bil).

Vänta lite nu kanske du säger. "Jag tjänar inte några 40 000 i månaden!" 

Har full förståelse och empati för detta. Befinner du dig i situationen att du tjänar mindre än 40 000 per månad på ett jobb så tar du en jättestor risk. Det du då behöver göra är att skapa dig flera av varandra oberoende inkomstflöden så att du kommer upp i över 40 000 kr i månaden. Jag har berättat om detta och kommer att prata mer om detta.

Som vårt pensionssystem ser ut idag är det den pensionsgrundande inkomsten som du skall ta sikte på. När du når över denna nivå så växlar du din lön mot pensionssparande med så låga avgifter som möjligt.Jag rekommenderar att du följer den placeringsstrategi som Rika Tillsammans pratar om. Indexfonder med så låga avgifter som möjligt.

Genom att löneväxla så maximerar du din inkomst som sätts i arbete för att skapa avkastning. Du får helt enkelt mer betalt i framtiden genom att avstå lön och inte betala skatt idag. Du får en lägre skatt (löneskatt) som är mindre än de sociala avgifter som din arbetsgivare betalar idag. På detta sätt sätter du mer pengar, än den bruttolön du avstår, i arbete.

Tjänar du inte över 40 000 idag inklusive förmåner skall du inte löneväxla ännu. Då skall du lägga fokus på att skaffa dig flera och bättre inkomster.

Här beskriver Svenska Dagbladet löneväxling. Du kan även läsa mer hos PwC och Svenskt Näringsliv. Du kan även se en förenklad beskrivning på denna bild. Den tar dock inte hänsyn till att du kan få ut ca. 120 kr till per månad genom att löneväxla. Din arbetsgivare får än lägre kostnad genom att betala löneskatt istället för sociala avgifter.Om du löneväxlar innan du kommer upp i en tillräckligt hög inkomst så missar du de förmåner som vårt välfärdssamhälle erbjuder. Skatteverket beskriver detta på ett bra sätt.

Nackdelen med att låsa pengar i en pension är att de är just låsta fram tills du fyller 55. Vårt pensionssystem är dock underfinansierat, så det är lika bra att du planerar för att vara oberoende av vårt pensionssystem.

10 % är dina att förvalta

Nästa steg för att bygga sin pengamaskin är att anpassa sin ekonomi för en inkomst som inte överstiger 40 000 per person och månad. 

Se till att spara 10 % av din nettoinkomst till dig själv först innan du betalar några andra utgifter. På detta sätt bygger du din andra pengamaskin som också kan vara tillgänglig med kort varsel.

Jag kommer att berätta mer om denna strategi framöver.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar