söndag 19 april 2015

Guld och andra råvaror på väg utför

Vi står inför spännande och utmanande tider framöver. Vi har en ekonomi i Västeuropa och USA som står under deflationstryck samtidigt som vi har överhettade ekonomier runt om i världen påhejade av mer och mer kapital.

Tillskottet av kapital ger bara kortsiktiga lättnader som inte håller i längden. Vi har en trend i världen som vi behöver ta hand om. Det behövs en ekonomisk vinter med deflation och återhämtning. Många kommer att kalla det kris. Jag kallar det naturliga rörelser.


Demografisk avgrund

Det som vi står inför kan närmast beskrivas som en demografisk avgrund (The demographic cliff). Vi har en "Baby-boom" generation i USA och Västeuropa som åldrats och deras konsumtion minskar för varje år. De blir istället en belastning för samhället med ökade kostnader för sjukvård och pensioner. Jag har skrivit om det tidigare i inlägget "Därför har vi inflation".

Samtidigt har vi i dessa områden hög ungdomsarbetslöshet, vilket gör att de som skall driva på efterfrågan inte har medel att göra detta.

Vi behöver år av deflation för att anpassa våra samhällen till dessa förhållanden. Inte elda på med mer kapital för att göra avgrunden ännu djupare.

Investera i deflation

Hur skall man då investera i deflation? Det är en riktigt bra fråga och jag har inga bra svar. Jag vet dock ett par saker du skall undvika.

Råvaror är det första som tar stryk i deflation. Vi kan lätt se detta i att i stort sett alla råvaror befinner sig i en negativ trend sedan 2011. Oljan var den råvara som höll emot längst, och istället kom det en rejäl krasch under sommaren och hösten 2014.

Vi tittar på guld som exempel.Guldet har varit på väg utför sedan maj 2011. En rejäl nedgång under 2013 och en sjunkande trend under 2014/2015. Med det valutakrig som pågår kan vi räkna med kortare uppgångar innan det är dags för nästa sättning under andra halvan av 2015. Tidsaspekten är lite lurig då fortsatta stimulanser kan fortsätta att hålla guldvärdet stabilt. Trycket nedåt och dock stort, så det är bara en tidsfråga innan nästa sättning.

Räkna med att nästa sättning föregås av en sista topp. Ungefär samma mönster som tidigare år.


Ekonomisk kris i deflation

Jag vill inte vara någon domedagsprofet, men det finns fantastiskt mycket att lära av ekonomisk historia. Mycket av historian går att ta lärdom av. Det går att sia in i framtiden med hjälp av kunskaperna från tidigare kriser.

Vi får backa så långt tillbaka som till slutet av 1920-talet för att ha samma ekonomiska klimat som idag. Även då hade USA och Västeuropa överhettade ekonomier under deflationstryck. 

Under alla andra ekonomiska kriser, från 1930 till idag, har vi haft inflation som det stora problemet. Det vill säga att pengars värde minskat drastiskt och det har drivit på konsumtion och investeringar i värdebeständiga tillgångar. I Sverige har det till exempel varit väldigt förmånligt att låna till sitt eget hus. Värdet på huset stiger samtidigt som värdet på lånet minskar.

Nu står vi inför samma situation som i slutet av 1920-talet. Vi har ett deflationstryck i stora delar av världen. Vi har geopolitiska oroshärdar som också ökar riskerna (läs Ryssland och IS). De gigantiska stimulanspaketen från centralbankerna skapar stora samhällsklyftor. I USA är medelklassen nästan utraderad och vi går kanske samma väg i Sverige. Jag har skrivit om detta tidigare i inlägget "Medelsvensson är utrotningshotad!?".

Hur förbereder man sig?

Enligt min mening handlar det om personligt ansvar. Det första du skall göra är ett göra dig oberoende av alla välfärdssystem, så långt det nu är möjligt. I längden kommer det vara omöjligt att behålla våra välfärdssystem i Sverige. Detta är helt oberoende av vem som leder landet.

Det andra jag skulle rekommendera är att skapa flera av varandra oberoende inkomstkällor. Är du idag beroende av ett jobb för din privata ekonomi så tar du en stor risk. Skaffa dig flera inkomstkällor. Gärna i flera valutor. Jag rekommenderar att ha inkomstflöden i både Euro och Dollar. Detta är världsvalutor som är gångbara i hela världen.

För det tredje skulle jag rekommendera att ha en reserv av kontanter i form av Svenska kronor, Euro och Dollar. Både fysiska kontanter och konton i Euro och Dollar dit du har ett betalkort kopplat. Då kan du oavsett vad som händer i världen röra dig fritt och ta dig fram. Du har en marginal att starta om utifall det skulle ske något oförutsett.

Detta är mina tankar kring dagens ekonomiska situation. Hur tänker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar