söndag 25 januari 2015

Finansiella analfabeter investerar i guld och silver

Kom hem i fredags och då hade denna bok kommit hem i brevlådan. Började läsa och kunde inte sluta då insikterna haglade. På något sätt var detta den bok jag behövde för att få alla pusselbitar att trilla på plats.

Helt plötsligt så finns det tre sidor av ett mynt. Krona, klave och högkant. Genom att ställa dig på kanten har du utsikt över båda sidor. "A view from the Egde", helt enkelt.Läs mer om boken på Adlibris eller Bokus.

Kiyosaki skriver i denna bok om det ämne som jag verkligen älskar. 
"Att lära sig att se in i framtiden med hjälp av ekonomisk historia."

Ta lärdomarna från de misstag som begåtts tidigare, lägg till nuläget för vår ekonomi och vips så kan du se in i framtiden.

Den ekonomiska historia vi kan ta lärdom av idag är det som hände på 1920-talet och som ledde fram till mänsklighetens hittills värsta finanskris och efterföljande världskrig. 

Efter detta världskrig fick industriåldern sitt stora genombrott och i Sverige byggdes "Folkhemmet" upp genom en framgångsrik symbios mellan makten (Socialdemokraterna) och pengarna (Familjen Wallenberg m.fl.).

Mönster från 1920-talet

Vi kan se samma mönster som på 1920-talet vad det gäller främlingsfientlighet och spänningar mellan nationaliteter och religioner i världen. Min tes är att fler och fler trycks ned i "Maslows behovstrappa" och när vår egen existens börjar bli hotad slutar vi att vi att uppskatta varandra och istället, via våra trygghetsbehov och fysiologiska behov, värnar vi om vårt egna. 

Protektionismen växer helt enkelt.


Svensk version av Maslows behovstrappa

Det finns flera "bevis" för detta. 
  • Sedan finanskrisen 2008 har frihandeln minskat i världen. Vi värnar hellre om vårt lokala än ett importera från andra länder.
  • Främlingsfientligheten ökar då vi känner att vår trygghet är hotad.
  • "Lokalproducerat" växer i popularitet.

Observera att det inte är något rätt eller fel i detta. Det är bara så världen ser ut just nu.

 

Att se in i framtiden

Det kommer att vara en stark trend som kommer att påverka vår närmaste framtid. Den heter DEFLATION.

På grund av deflation så är det bara ekonomiska analfabeter som investerar i råvaror eller fastigheter. De kommer med automatik att tappa i värde framöver.

Om vi tar 1920-talets lärdomar och lägger till två nya förutsättningar så går det att se in i framtiden.

De två nya förutsättningarna är:

Demografi

För första gången i världshistorien står vi inför faktumet ett Västeuropa och USA skall ta hand om sin åldrande befolkning som vi lovat varandra via våra folkvalda. Pensionssystemen och kostnader för sjukvård kommer att styra. Detta kommer att påverka vår levnadsstandard och konsumtion.


QE-stimulanser

Japan började, sedan kom USA och nu gör ECB samma sak. En del tolkar detta som att det trycks pengar, och det är här som många går vilse och gör en felaktig tolkning. Det är detta som kännetecknar finansiella analfabeter.

Bild från hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet.

 
Det finansiella analfabeter inte ser är att denna gång "tillverkas" det digitala pengar som backas upp mot "värdelösa" obligationer och andra typer av värdepapper. Det innebär att man enbart ökar balansomslutningen, det är inte mer pengar som kommer i omlopp. Vi kommer inte att få bilder på värdelösa sedlar igen.

Detta kommer att hända

De sociala trygghetssystemen och pensionssystemen i Västeuropa och USA kommer att haverera. Vi som har vuxit upp med allmän pension vid 65, föräldrapenning, sjukförsäkring, fri skola, subventionerad förskola och A-kassa kan glömma att detta är en mänsklig rättighet. Vi kommer att få tänka om och JFK:s bevingade ord kommer våra politiker tvingas att återanvända.

"Don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for the country."

Fastighetsmarknader och råvarumarknader kommer att kollapsa för att börja om på nya rimliga nivåer. När centralbankerna städat sina balansräkningar skall även tillgångssidan skrivas ned avsevärt. Detta gör att mängden fiktiva pengar kommer att minska i samma omfattning.

Det är detta som kallas finansiell läsförståelse.

Mer ansvar på individen

Varje individ kommer att få ta mer ansvar för sin egen försörjning. Detta kommer att bli en stor prövning för alla "trygghetsnarkomaner". Det handlar om personligt ansvar. Samhället kommer inte att ha råd att ta hand om alla. Tufft, men tyvärr är det detta som krävs i en kris för att bygga nytt.

Förhoppningsvis klara mänskligheten att hantera denna kris utan att det skapas ett nytt världskrig. Det kommer att krävas mycket av våra framtida ledare för att kommunicera "sanningen" och i tider av brist få människor att samarbeta igen.

Efter vinter kommer vår

Inget ont som inte för något gått med sig. I alla kriser föds nya vinnare och nya trender. Den trend som kommer att ta över är vårt informationssamhälle tillsammans med fokus på våra basala funktioner för att bygga en ny väl fungerande värld för mänskligheten.

Områden som kommer att prioriteras är de mest basala för mänskligheten. Rent vatten, ren mat och ren energi. Här kan du hitta framtidens vinnare.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar